دی ۱۳۹۷

متن سمت راست عنوان متن در هر صورت

در حال حاضر مجلات متعددی در حال چاپ مقالات علمی به زبان های فارسی و انگلیسی در کشور می باشند. سامانه پندار وب با هدف خدمت رسانی بین المللی به مجلات علمی از ابتدای تشکیل هیات تحریریه تا اخذ مجوز ها ی لازم و در ادامه اخذ نمایه های بین المللی در کنار مجلات می باشد. سامانه هوشمند طراحی شده داوری مقالات به مجلات تحت پوشش همراه با مشاوره رایگان نحوه استفاده ارائه می گردد و قالب های مجلات برای مجلات تحت پوشش به انتخاب و سلیقه هر دانشگاه یا شخص طراحی و ارائه گریده است. از طرفی مشاوران این تیم به صورت 24 ساعته به خدمت رسانی به مجلات علمی می پردازند.‎

 

از ما بهترین ها را بخواهید.