دی ۱۳۹۷

چرا انتخاب پنداروب

پنداروب با ارائه خدمات کامل و نوین در زمینه نشریات الکترونیکی، کنفرانسها و طراحی سایت در تلاش است با یکپارچهسازی کلیه پایگاه های علمی کشور منجمله، دانشگاهها، مراکز آموزشی، انتشارات و مجلات علمی رشد و ترقی این پایگاه ها را در راستای رشد تکنولوژی و علم جهانی فراهم آورد. برخی از خدمات جامع پنداروب که وجه متمایز این سامانه نسبت به شرکتهای همنوع می باشد به شرح زیر است:
- پنداروب بر اساس بهروزترین و جدیدترین آییننامهها و استانداردهای جهانی و بین المللی پایگاه های علمی اقدام به طراحی، یکپارچهسازی و پیادهسازی نشریات مینماید.
- پنداروب درحال حاضر در حال همکاری با وزارت علوم و سایر ارگانهای دولتی، مدیریت و توسعه پایگاه های علمی بیش از ده دانشگاه داخلی، مدیریت مستقیم و غیرمستقیم بیش از 30 نشریه داخلی و بین المللی و همکاری با بیش از صد شرکت دانشبنیان خصوصی و نیمهخصوصی میباشد.
- پنداروب یک سامانه بسیار هوشمند و تخصصی در زمینه مدیریت نشریات الکترونیکی می باشد.
- پنداروب در حال برگزاری کارگاهها و سمینارهای رایگان به منظور ارائه مشاوره تخصصی به دانشگاهها و شرکتهای دانشبنیان، در زمینه مجلات و تنظیم قالب و فرمت علمی و بینالمللی آنها می باشد.
- پنداروب با داشتن بیش از 15 نماینده فعال در سرتاسر دنیا این امکان را برای اعضای هیئت تحریریه و داوران نشریات علمی فراهم آورده است تا بتوانند به راحتی با یکدیگر تعامل داشته باشند.
- تاکنون بیش از 500 هزار نفر محقق از خدمات ویژه پنداروب بهره برده و بالغ بر 2 میلیون نفر مخاطب مستقیم پنداروب می باشند.
- پشتیبانی خدمات پنداروب بسیار جامع بود و با توجه به جدیدترین استانداردهای علمی روز دنیا از کاربران خود پشتیبانی مینماید.
- کاربران پنداروب از پشتیبانی 24 ساعته بهرهمند میشوند و کلیه آموزشها و مشاورهها به صورت کاملا رایگان میباشد. کلیه کاربران میتوانند از جای جای کره خاکی از آموزشهای حضوری و آنلاین پنداروب بهرهمند شوند.
- هزینه خدمات ارائه شده پنداروب با توجه به حجم و کیفیت خدمات بسیار مناسب و اقتصادی میباشد.
- ارائه خدمات مربوط به همانندیابی و مشابهت سنجی مقالات علمی

- پنداروب کلیه خدمات مربوط به برگزاری کنفرانسهای داخلی و خارجی منجمله اخذ مجوز، جذب برد داوری، اخذ مقاله، برگزاری همایش به صورت فیزیکی و انلاین و سایر خدمات مربوط به کنفرانسها را ارائه میدهد.
- مهمترین وجه تمایز پنداروب با سایرین در ارائه خدمات جامع به شرح زیر میباشد:
* اخذ مجوز مجلات و نشریات از وزارت علوم، وزارت ارشاد، مطبوعات و سایر ارگانهای ذیربط
* طراحی سایت مجله و نشریه در قالب یکپارچه و مطالبق با جدیدترین استاندارد مجلات علمی بینالمللی
* اخذ Issn پرینت و الکترونیک برای مجلات
* اخذ نمایههای معتبر منجمله ISI، Scopus، Crossref، Scholar، Doaj و سایر نمایههای بینالمللی
* جذب سردبیر، اعضای هیئت تحریریه و داورهای بینالمللی برای مجلات
* اخذ مقاله و داوری و چاپ آنها
* ارائه فرمت مشخص جهت چاپ و انتشار مقالات
* اخذ کدDOI برای تک تک مقالات منتشر شده با قیمت بسیار مناسب و در زمان بسیار سریع
* برندینگ و بازاریابی مجله در سطوح بین الملل
* ارائه خدمات ارزی
* مدیریت کامل مجلات و نشریهها


 

از ما بهترین ها را بخواهید.