دی ۱۳۹۷

درباره پنداروب

پنداروب با بیش از یک دهه تلاش و بهرهمندی از کادر مجرب علمی و طراحان سایت کارآمد اقدام به ارائه خدمات در زمینه مدیریت نشریات الکترونیکی در سطوح بینالمللی نموده است. خدمات جامع و اقتصادی پنداروب، دانشگاهها، مراکز علمی، شرکتهای دانشبنیان و ارگانهای دولتی و غیردولتی را برآن داشته تا با همکاری گسترده، فعالیتهای خود را تا فرای مرزهای بینالمللی گسترش دهند و امروزه شاهد این مهم می باشیم که پایگاههای علمی کشور با همکاری پنداروب توانسته اند در سطوح علمی جهان خود را مطرح کرده و پابهپای پایگاهها و مراجع علمی جهان پیش روند. تا به امروز پنداروب توانسته با برقراری ارتباط با مهمترین پایگاههای علمی جهان خدمات نمایه سازی بیش از 20 مجله داخلی را با موفقیت به سرانجام رساند. همچنین پنداروب با همکاری بیش از 10 شرکت بینالمللی فعال در سرتاسر جهان توانسته بیش از 15 مجله خارجی را پشتیبانی کامل نماید. سرآخر می توان گفت پنداروب با ارائه خدمات جامع در زمینه مدیریت نشریات الکترونیکی میتواند مسیر پییشرفت این نشریات را هموار نماید.

از ما بهترین ها را بخواهید.