قالب بندی و فرمت دهی نهایی برای چاپ مقالات از اهمیت بسیار ببالایی برخوردار است چرا که کیفیت چاپ آنلاین وابسته به فرمت دهی می باشد و در صورت مناسب نبودن قالب مجله خروجی مقالات مجله بصورت نامناسب می تواند ارائه شود. ...

ارائه قالب مناسب برای چاپ مقالات

قالب مجلات از اهمیت بالایی برای ارائه کیفیت مناسب چاپ مقاله برخوردار است و در صورت نامناسب بودن قالب کلی چاپ مقاله، می تواند وجه بسیار نامناسبی برای مجله ارائه کند. تهیه قالب مناسب برای مقالات و راحتی تبدیل مقالات در فرمت و قالب مخصوص از جمله مواردی است که باعث بالا بردن اعتبار یک مجله به حساب می­آید.

درصورتیکه مجله شما از یک قالب ساده و یا نامناسب برخوردار است برای بالا بردن کیفیت چاپ و همچنین تشویق پژوهشگران به چاپ مقاله خود توصیه می گردد حتما برای تغییر قالب مجله خود اقدام کنید چرا که تجربه نشان داده است این تغییر نتایج بسیار مثبتی در کوتاه مدت و بلند مدت برای مجله شما خواهد داشت.

خدمات پندار وب در هر لحظه در کنار شما هستیم
مطالب مرتبط
1: ارائه قالب مناسب برای چاپ مقالات
2: اخذ نمایه های معتبر بین المللی مجلات علمی
3: خدمات آنتی پلاجیاریزم
4: آشنایی با DOI و اخذ آن
5: آشنایی با کمیته اخلاق نشر COPE
6: آشنایی با خدمات اخذ Cross Reference
۱۳۹۷/۱۱/۰۷
شروع یک نشریه تحقیقاتی جدید می تواند فرایند پیچیده ای باشد. تصمیم های بسیاری باید قبل از قبول ارائه و نشر اولین مسئله گرفته شود. منابع موجود در این صفحه می تواند به راهنمایی ویراستاران و هیئت مدیره در طول فرایند انتشار مقالات یاری رساند. در مورد فرایند راه اندازی یک نشریه جدید، اطلاعات زیر را بخوانید: کسب استقلال: مقرراتی برای برنامه ریزی راه اندازی یک شرکت سرمایه گذاری غیر انتفاعی این گزارش از سوی انتشارات تحقیقاتی و حمایت از منابع آموزشی برای کمک به دانشگاه ها، کتابخ ...
فرآیند ایجاد یک نشریه جدید