پروسه انتشار مقالات دارای مراحل مختلفی است و در این بین سردبیران و هیات داوران نقش بسیار مهمی را ایفا میکنند. از این رو بسیاری از اصول اولیه پیگیری پروسه مقاله نیازمند قوانین مشخص و مدون می باشد که در این مقاله بدان پرداخته شده است. پیشنهاد می گردد پیش از ورود به پروسه داوری و ...

چاپ مقاله در نشریات - راهنمای داوری مقاله

قوانین چاپ مقاله در نشریات معتبر بین المللی

در پروسه نشر مقالات معمولا نویسندگان و داوران با سوالات فراوانی روبرو می گردند. از این رو تیم پندار وب با ارئه به روز ترین قوانین نشر سعی در پاسخ به این سوالات را دارد.

سردبیران نشریات باید استرداد نشریه را بررسی کنند اگر:

 • مدرک داشته باشند که یافته ها حتی به عنوان نتیجه ای از سوء رفتار یا خطاهای صادقانه غیر قابل اعتماد هستند.

 • یافته ها قبلا در جای دیگر و بدون ارجاع متقابل، اجازه یا توجیه مناسب منتشر شده باشد.

 • شامل سرقت ادبی باشد.
 • حاوی تحقیقات غیر اخلاقی باشد.

سردبیران نشریات باید به حل و بررسی مسائل بپردازند اگر:

 • مدارک ناقصی از پژوهش یا سوء رفتارهای انتشاراتی توسط نویسنده دریافت کنند.

 • مدارکی وجود داشته باشد که نشان دهد یافته ها غیر قابل اعتماد هستند اما نویسندگان مورد را بررسی نخواهند کرد.

 • آن ها معتقدند که بررسی سوء رفتار مرتبط به نشر عادلانه و بیطرفانه قابل توجیه نیست.
 • یک بررسی در دست انجام است اما داوری تا زمان قابل توجهی در دسترس نیست.

                                                                       قوانین چاپ مقاله

سردبیران نشریات باید اصلاحیه منتشر کنند اگر:

 • قسمت کوچکی از یک نشریه قابل اعتماد ثابت کند که گمراه شده است (مخصوصا به علت خطاهای صاقانه).

 • لیست نویسنده یا شرکت کننده مورد نظر نادرست باشد (برای مثال یک نویسنده لایق از لیست حذف شود و یا کسی که معیارهای یک نویسنده را ندارد به لیست اضافه شود).

استردادها معمولا جایز نیستند اگر:
 • تغییر در نویسندگی لازم باشد اما دلیلی برای شک کردن به اعتبار یافته ها وجود نداشته باشد.

اعلان های استرداد باید:
 • هر وقت که امکان دارد به مقاله استرداد شده لینک شوند. (برای مثال در تمام نسخه های الکترونیکی)

 • به وضوح به عنوان استرداد شناخته شوند (برای مثال از سایر اصلاحات و نظرات جدا شوند).

 • سریعا منتشر شوند تا اثرات آسیب رسان اشتباهات به حداقل ممکن برسند.

 

در صورت وجود هر گونه سوال اعم از داوری و یا ایجاد نشریه با ما در ارتباط باشید.