نمایه سازی در اسکوپوس امری پیچیده و دشوار است و دارای معیارهای فراوانی است. برای اینکه نشریه شما در نوع خودش بهترین باشد، شما باید به با کیفیت ترین و به روز ترین مطالب رشته را به چاپ برسانید. به این دلیل است که اسکوپوس سیاست های انتخابی و ...

نمایه اسکوپوس - معیار های نمایه سازی در اسکوپوس

مطالبی که در این مقاله نوشته شده است برای ناشرانی است که می خواهند مطالب آن ها در اسکوپوس منتشر شود و یا به عبارتی نمایه اسکوپوس را دریافت نمایند. امیدواریم با خواندن این مطالب متوجه سطح موشکافی، اعتبار و اختیاراتی که عیار اسکوپوس هستند بشوید.

تجدید نظر و گسترش بی وقفه اسکوپوس: ناشران چه چیزهایی را باید بدانند

به عنوان بزرگترین شاخص محتوای پژوهش جهانی، اسکوپوس شامل بیش از 5000 عنوان از ناشران سراسر دنیا است. این نشریات، کتاب ها و مقالات کنفرانسی برای میلیون ها کاربر اسکوپوس، کسانی که مندرجات شما را می خوانند و سپس آن ها را در مقالات خود، در امتیاز برنامه های کاربردی و گزارشات یا در برنامه های کاربردی که حق امتیاز دارند ذکر می کنند، در دسترس هستند. برای اطمینان از اینکه اسکوپوس طیف وسیعی از اطلاعات مورد نیاز پژوهشگران را در اختیار قرار می دهد، بخش انتخاب محتوا و هیئت مشاوره ما به طور مداوم پیشنهادات و برنامه های انتشارات را به منظور گسترش فهرست محتوا مرور می کند.

اسکوپوس کمک می کند تا:

 • قابلیت دیده شدن انتشارات شما افزایش یابد.
 • برای برنامه های داوری کامل، اجازه دسترسی به پژوهشگران و متخصصان در سراسر دنیا را به شما می دهد.
 • نمایش انتشارات شما را به دنبال دارد.
 • نشریه های مسابقه ای انگیزه دهنده.

فرآیند ارزیابی عناوین در اسکوپوس

ما به فرآیند انتخاب شفاف و هیئت داوران مستقل خود افتخار می کنیم. متخصصان بین المللی در انتخاب محتوا و هیئت مشاوران ما پی در پی در حال بازبینی و داوری عناوین جدید که هر دو جنبه کمی و کیفی اندازه گیری در آن استفاده شده است، هستند. فقط عناوین سریالی به بخش انتخاب محتوا و هیئت مشاوران در اسکوپوس پیشنهاد می شود. پیشنهادات ممکن است توسط ناشران یا سردبیران ارائه شود. محققان انفرادی و کتابداران نیز میتوانند عناوینی پیشنهاد دهند، اما این پیشنهادات احتیاج به پشتیبانی ناشر یا سردبیر دارند. قبل از پیشنهاد یک عنوان سریالی، لطفا:

 • لیست عناوین فعلی اسکوپوس را چک کنید تا مطمئن شوید این عنوان قبلا ثبت نشده باشد.

 • بیانیه هیئت مشاوره را مطالعه کنید.
 • معیار های انتخاب که در زیر آمده است را مرور کنید.
 • سپس از فرم عناوین پیشنهادی اسکوپوس استفاده کنید.
 • درباره سوالات متداول نقش یک سردبیر بیشتر یاد بگیرید.
 • سوالات متداول در مورد فرآیند انتخاب محتوا را مطالعه کنید.

افرادی که یک عنوان پیشنهاد می دهند و همچنین ناشر، از نتیجه داوری و دلایل آن تصمیم مطلع خواهند شد. همچنین می توانید پیشرفت فرآیند ارزیابی را توسط وارد کردن یک آیدی که در زمان ارسال مقاله درست کرده اید دنبال کنید.

 

نمایه سازی در اسکوپوس

 

معیارهای انتخاب نشریه در اسکوپوس

برای داوری، تمام عناوین نشریات باید این حداقل معیارها را داشته باشند:

 • شامل محتوای داوری کامل باشد و تعریف از فرآیند داوری کامل داشته باشد که برای عموم در دسترس باشد.

 • در یک پایه معین منتشر شود و شماره سریال استاندارد بین المللی (ISSN) داشته باشد.
 • دارای محتوایی مرتبط باشد و برای مخاطبان جهانی خوانا باشد، یعنی: در دستخط های لاتین منبع داشته باشد و دارای چکیده و عنوان انگلیسی باشد.
 • دارای اخلاقیات نشر و بیانیه سو مدیریت باشد و برای عموم در دسترس باشد.

اعضای CSAB موضوع اصلی را عمیقا و استادانه بررسی کردند، و متعهد به دنبال کردن فعالانه انتخاب مطبوعات که پاسخگوی  نیازها و استانداردهای جامعه پژوهشی که آن ها ارائه می کنند، باشد. نشریات واجد شرایط برای داوری توسط اعضای CSAB و طبق پنج معیاری که در جدول زیر دسته بندی شده اند، ارزیابی خواهند شد:

دسته بندی ها

معیارها

 

 

سیاست نشریه

     برآورده کردن سیاست های سردبیران

     نوع داوری کامل

     تنوع در پراکندگی جغرافیایی سردبیران

     تنوع در پراکندگی جغرافیایی نویسندگان

 

 

 

محتوا

    مشارکت علمی در زمینه مورد نظر

    وضوح چکیده ها

    کیفیت و انطباق با اهداف مقرر شده و حیطه کاری مجله

    خوانایی مقالات

 

مقرر نشریه

     ذکر مقالات نشریه در اکوپوس

     مقرر سردبیر

نظم انتشار

     نبود هیچ گونه تاخیر و مزاحمت در برنامه زمان بندی نشریه

 

دسترسی آنلاین

     دسترسی آنلاین به محتوی کامل نشریه

     در دسترس بودن صفحه اصلی انگلیسی زبان

     کیفیت صفحه اصلی نشریه

 

ارزیابی مجدد عناوین

کیفیت محتوای ما برای اسکوپوس برتر است. علاوه بر نشریاتی که دستخوش ارزیابی سختی شدند و روند انتخاب قبلی برای پذیرش در اسکوپوس، باید توانایی خود را برای کیفیت خود در هر سال اثبات کنند.

برای تصمیم در مورد کیفیت مجله، اسکوپوس یک برنامه ارزیابی مجدد سالیانه برگزار می کند تا نشریاتی که دور افتاده اند و در حد انتظار نیستند را به سه روش مختلف شناسایی کند:

 • اسکوپوس نشریاتی که در حد انتظار نیستند را با استفاده از 6 استاندارد و معیار مقایسه برای ارزیابی مجدد شناسایی می کند، که تمام نشریات موجود در پایگاه داده باید سال به سال از آن ها برخوردار باشند. اگر یک نشریه در دو سال متوالی یکی از این شش معیار را نداشته باشد، اعضای CSAB نشریه را بر اساس معیارهای انتخاب عنوان اسکوپوس با اختلال بالقوه در خروجی  نشریه  که از اسکوپوس جریان گرفته است ارزیابی خواهند کرد.
 • اسکوپوس نشریات دور افتاده را سالانه برای ارزیابی مجدد توسط راه اندازی ابزار رادار که کار تجزیه و تحلیل داده ها را انجام می دهد، شناسایی می کند. این ابزار نشریاتی که رفتارهای مجلات دور افتاده را نشان می دهند، مانند رشد ناگهانی خروجی مقاله، تغییرات غیر قابل توضیح و ناگهانی در پذیرش کشور، یا درصد رجوع به مقالات خود در آن مجله، بین سایر مجلات بالا باشد، را شناسایی می کند.
 • نشریات برای کاربران، خریداران یا سهام دارانی که دارای اهمیت انتشار هستند، اگر ادعای آن ها قانونی تشخیص داده شود، ارزیابی مجدد خواهند شد. نشریات در سالی که شناسایی می شوند، بر اساس معیارهای انتخاب عنوان اسکوپوس، توسط CSAB ارزیابی مجدد خواهند شد.
 • 1. استاندارد و معیار مقایسه

  یکبار در سال، اسکوپوس نحوه ارائه تمام نشریات موجود در پایگاه داده خود را تحلیل و بررسی می کند. تمام این نشریات باید شش استاندارد و معیار زیر را در خود داشته باشند:

  استاندارد

  معیارها وقتی دیده نمی شوند که

  توضیح

  میزان ارجاع به خود

  >200 % در مقایسه با میانگین موضوعات آن رشته

  نشریه ای که میزان ارجاع به خود در آن دو برابر بیشتر از نشریات هم ردیف آن است.

  میزان ارجاع های کلی

  <50 % در مقایسه با میانگین موضوعات آن رشته

  نشریه ای که میزان ارجاع به آن در مقایسه با نشریه های هم ردیف، نصف یا کمتر از نصف است.

   

  امتیاز نشریه

  <50 % در مقایسه با میانگین موضوعات آن رشته

  نشریه ای که امتیاز آن در مقایسه با نشریات هم ردیف، نصف یا کمتر از میانگین است.

  تعداد مقالات

  <50 % در مقایسه با میانگین موضوعات آن رشته

  نشریه ای که تولید آن در مقایسه با نشریات هم ردیف نصف یا کمتر از نصف میانگین بوده است.

  تعداد کلیک روی کل متن در سایت اسکوپوس

  <50 % در مقایسه با میانگین موضوعات آن رشته

  استفاده از کل متن در این نشریه نسبت به سایر نشریه های هم ردیف، نصف یا کمتر از نصف میانگین است.

  استفاده از چکیده ها در اسکوپوس

  <50 % در مقایسه با میانگین موضوعات آن رشته

  استفاده از چکیده های این نشریه نسبت به سایر نشریه های هم ردیف نصف یا کمتر از نصف است.

  اگر نشریه ای یکی از این شش استاندارد را نداشته باشد، اسکوپوس آن نشریه را از کیفیت ارائه اش مطلع می کند و یک سال به نشریه فرصت می دهد تا حداقل یکی از این شش استاندارد را بهبود بخشد. اگر در سال آینده نشریه توانست این کار را انجام دهد، آن سال دیگر در ارزیابی مجدد قرار نخواهد گرفت. اگر نشریه ای در دو سال متوالی این استانداردها و معیارها را شامل نشود، برای ارزیابی توسط هیئت انتخاب محتوا و مشاوران اسکوپوس نشانه گذاری خواهد شد.

  معیارهای داوری در بازبینی مجدد مشابه معیارهایی هستند که برای انتخاب محتوای عناوین تازه در اسکوپوس استفاده شده است. به محض تکمیل فرآیند ارزیابی مجدد، هیئت انتخاب محتوا و مشاوران تصمیم می گیرند که نشریه را همچنان پوشش دهند یا این کار را متوقف کنند (محتوایی که در ارزیابی قبلی پوشش داده شده بود، در اسکوپوس باقی خواهد ماند).

  2. رادار

  در سال 2017 ابزار رادار شروع به کار کرد، این ابزار یک داده الگوریتمی تحلیلگر است که توسط الزویر ساخته شده است تا رفتار نشریات کنار افتاده در پایگاه داده اسکوپوس را شناسایی و بررسی کند. نمونه های نشریه کنار افتاده شامل تغییرات سریع و غیر قابل توضیح در تعداد مقالات منتشر شده یا تغییرات غیر قابل توضیح در تنوع جغرافیایی نویسندگان است. سایر خصوصیاتی که  این الگوریتم به آن ها توجه می کنند، میزان رجوع به مقالات خود و اهمیت نشریه در بین سایر انتشارات است. این ابزار توسط مثال ها یا قواعد جدیدی که به آن اضافه می شوند ارتقا پیدا می کند و یکبار در سال برای چک کردن تمام نشریات اسکوپوس که در حدود 22800 عنوان برای نشریات کنار افتاده هستند، راه اندازی می شود.

  نشریاتی که توسط ابزار رادار نشانه گذاری شده اند، در همان سالی که توسط رادار شناسایی شوند به فرآیند ارزیابی مجدد اضافه خواهند شد. معیارهای داوری در بازبینی مجدد مشابه معیارهایی هستند که برای انتخاب محتوای عناوین تازه در اسکوپوس استفاده شده است. پس از تکمیل فرآیند ارزیابی مجدد، هیئت انتخاب محتوا و مشاوران تصمیم می گیرند که پوشش دادن آن نشریه را ادامه دهند یا این کار را متوقف کنند (محتوایی که در ارزیابی قبلی پوشش داده شده بود، در اسکوپوس باقی خواهد ماند).

  3. نگرانی های نشریه

  یک نشریه می تواند بر اساس میزان نگرانی های انتشار برای ناشر یا سطح نشریه، برای ارزیابی مجدد نشانه گذاری شود. نگرانی ها برای این گونه نشریات توسط اسکوپوس تشخیص داده می شوند، یا توسط انجمن پژوهشگران نشانه گذاری می شوند و جدی گرفته می شوند. اگر این نگرانی ها قانونی باشند، عنوان به برنامه ارزیابی مجدد اضافه خواهد شد و در همان سال توسط هیئت انتخاب محتوا و مشاوران مجددا ارزیابی خواهد شد. معیارهای داوری در بازبینی مجدد مشابه معیارهایی هستند که برای انتخاب محتوای عناوین تازه در اسکوپوس استفاده شده است. پس از تکمیل فرآیند ارزیابی مجدد، هیئت انتخاب محتوا و مشاوران تصمیم می گیرند که پوشش دادن آن نشریه را ادامه دهند یا این کار را متوقف کنند (محتوایی که در ارزیابی قبلی پوشش داده شده بود، در اسکوپوس باقی خواهد ماند).

  اخلاقیات حرفه ای نشریه و بیانیه های سو رفتار

  سو رفتارهای نشریه یک اتفاق ناخوشایند در دنیای مطبوعات پژوهشی است که در تمام حوزه ها اتفاق می افتد، و تعدادی کمی از نشریات یا کتاب ها از این موضوع در امان هستند. جلوگیری از سو رفتارهای نشریه وظیفه هر سردبیر، ویراستار، داور، ناشر و موسسه است.

  اسکوپوس  می گوید هر نشریه ای را که ما فهرست کرده ایم، دارای بیانیه شفاف در باب اخلاقیات حرفه ای نشریه و سو رفتارهای نشریه است که در اختیار عموم قرار گرفته است. اسکوپوس لیست هر یک از نشریه ها که این سیاست ها را اجابت کنند در پایگاه داده نگه می دارد. اسکوپوس برای هیچ یک از عبارات اخلاقیات حرفه ای نشریه و بیانیه سو رفتارهای نشریه تعهد نمی دهد. اما توجه کنید که:

  • اکثر ناشران بیانیه جامعی در وبسایت  خود منتشر کرده اند.
  • تعدادی از سازمان های صنعتی، راهنما و توصیه های کاملی را منتشر کرده اند که می توانند به راحتی توسط هر ناشری اخذ شود. مانند سازمان های قابل توجهی همچون:
  • کمیته اخلاق نشر (COPE)
  • انجمن جهانی داوران پزشکی (WAME)
  • کمیته بین المللی داوران مجلات پزشکی (ICMJE)
  • یکی کردن استانداردهای گزارشات آزمایشی (CONSORT)
  • راهنماهایی در مورد اینکه اینکه اخلاقیات حرفه ای نشریه و سو رفتارهای نشریه باید به چه چیزی مربوط باشند (PEMS)
  محتوا و معیار انتخاب کتاب ها

  اسکوپوس کتاب های پژوهشی که تحقیقات نوین یا پیشینه تحقیق ارائه می دهند را پوشش می دهد.

 • حوزه موضوعات: تمرکز روی علوم اجتماعی و هنر و علوم انسانی، و همچنین علم، تکنولوژی و پزشکی.

 • انواع کتاب ها: تک پژوهشی ها، کتاب های ویرایش شده، کتاب های مرجع، کتاب های متنی در سطح فارغ التحصیل شده ها.
 • نکته در حیطه: رساله ها، کتاب های سطح دانشجویی، اطلس، کتاب سال، زندگینامه، کتاب های علمی محبوب، کتاب های دستی و غیره.
 • انتخاب کتاب توسط یک رویکرد مبتنی بر ناشر صورت می گیرد (پیشنهاد های انفرادی در نظر گرفته نمی شوند). از آنجا که انتخاب بر مبنای هر ناشر معین شده است، هیئت انتخاب محتوا و مشاوران در این نوع ارزیابی مشارکت ندارد. یک گروه اختصاصی از افراد با تحصیلات بالا، مسئول روند انتخاب ناشران هستند. برای ناشران منتخب، تمام کتاب های مفروض در حیطه پوشش داده خواهند شد.

  ناشران می توانند کتاب های خود را برای نشر در اسکوپوس توسط "فهرست کتاب های پیشنهاد شده به اسکوپوس "پیشنهاد دهند. کتاب ها فقط در صورتی ارزیابی می شوند که معیارهای زیر را داشته باشند:

 • تمام کتاب ها باید شامل ISBN باشند.
 • همه کتاب ها باید در فرمت دیجیتال در دسترس باشند.
 • همه فرا داده ها باید در ONIX یا MARC وجود داشته باشند.
 • تمام فرا داده ها باید شامل BIC یا BISAC باشند.
 • محتوای تمام کتاب ها باید به زبان انگلیسی باشد.
 • حیطه انواع کتاب ها: تک پژوهشی ها، کتاب های ویرایش شده، کتاب های مرجع، کتاب های متنی در سطح فارغ التحصیل شده ها.
 • آن فهرست های کتاب از ناشرانی که حداقل معیارها را دارا بودند، طبق معیارهای انتخاب که در پایین آمده اند داوری خواهند شد:

 • اعتبار و تاثیر ناشر
 • سایز و حوزه موضوعی فهرست کتاب ها (حوزه موضوعی هنر و علوم انسانی و علوم اجتماعی ارجح تر هستند).
 • در دسترس بودن و فرمت محتوای کتاب.
 • سیاست نشر و هیئت سردبیران.
 • کیفیت محتوای کتاب های منتشر شده.
 • یک گروه اختصاصی تمام کتاب های پیشنهاد شده را یکبار در سال در تابستان داوری خواهند کرد. تمام کتاب های پیشنهاد شده بر اساس معیارهای تعریف شده در بالا ارزیابی خواهند شد. اسکوپوس پس از ارزیابی کتاب ها با ناشران آن ها تماس خواهد گرفت.

  معیارهای انتخاب مقالات کنفرانسی

  عنصر کنفرانس محتوای مهمی است که در بسیاری از زمینه ها به خصوص در رشته های مهندسی، علوم کامپیوتر، علوم فیزیکی و ریاضیات اضافه می شود. اسکوپوس فقط مقالات کنفرانسی با متن کامل را پوشش می دهد و در حال حاضر حدود 8 میلیون مقاله کنفرانسی استخراج شده از حدود 100000 کنفرانس در پایگاه داده وجود دارد. انتخاب مقاله کنفرانسی بر اساس ارتباط و کیفیت آن کنفرانس با رشته مورد نظر است. الویت با عناصر کنفرانسی است که توسط سازمان های قابل اطمینان و ناشران رشته های مرتبط منتشر شده اند. اسکوپوس به عناصر انفرادی کنفرانس که برای انتشار در پایگاه داده پیشنهاد شده اند توجهی نمی کند. عناوین کنفرانس های سریالی که ISSN ثبت شده دارند می توانند بر اساس روند ارزیابی عناوین که در بالا ذکر شده است، برای پوشش در اسکوپوس پیشنهاد شوند.

   

  جهت نمایه سازی نشریه خود و یا در صورت وجود هر گونه سوال با ما در ارتباط باشید .