سردبیران نمی توانند نویسندگان یا لیست شرکت کنندگان را برای هر سابمیت بازرسی کنند اما ممکن است گاهی مشکوک شوند که لیست نویسندگان کامل نیست یا شامل نویسندگانی است که لایق این جایگاه نیستند. نکات زیر برای کمک به سردبیران برای آگاهی از درج نویسنده نادرست  و نشانه های هشدار ده ...

سردبیران باید بدانند – تشخیص نویسندگان جعلی

انواع مشکلات نویسندگی

سایه نویس کیست؟

سایه نویس شخصی است که اگرچه شرایط نویسندگی را دارد، از لیست نویسندگان حذف شده است. این نویسندگان اغلب نقش دیگری در تحلیل داده ها ایفا می کنند. اگر یک نویسنده حرفه ای با یک نشریه مشارکت داشته باشد، این به معیارهای نشریه بستگی دارد که آن نویسنده را در لیست نویسندگان قرار دهد یا قرار ندهد. برای مقالات پژوهشی از معیارهای ICMJE استفاده کنید، نویسندگان پزشکی معمولا به عنوان نویسنده شناخته نمی شوند اما باید از مشارکت و سرمایه گذاری آن ها قدردانی شود.

نویسنده مهمان یا نویسنده افتخاری

نویسنده مهمان یا نویسنده افتخاری کسی است که در لیست نویسندگان نوشته می شود اما استحقاق این جایگاه را ندارد. این نویسنده ها معمولا افرادی هستند که برای اثرگذاری بیشتر لیست از آن ها استفاده می شود (در صورتی که میزان اندکی در تحقیقات مشارکت داشته یا اصلا در آن مشارکت نداشته اند). نویسندگان افتخاری اغلب در بالا بردن دو طرفه رزومه کاری مشارکت می کنند (برای مثال از اسامی دانشگاه ها در مقالات خود استفاده کنید، در عوض آن ها نیز اسم شما در مقالات خود می آورند).

k,dskni lrhgi

علائمی که نشانگر مشکلات نویسندگی هستند.

1. به نظر رسد که نویسنده مکاتبه کننده قادر به پاسخگویی به داوران نیست.

2. تغییرات توسط کسی که در لیست نویسندگان حضور ندارد انجام شده باشد (نرم افزار ورد را بررسی کنید تا متوجه شوید چه کسی تغییرات را انجام داده است، اما در نظر داشته باشید که ممکن است توضیحی برای آن وجود داشته باشد، برای مثال از یک کامپیوتر مشترک یا یک منشی برای اعمال تغییرات استفاده شده باشد).

3. خصوصیات مدارک نشان دهد که دست نوشته توسط کسی که در لیست نویسندگان و افرادی که از آن ها تقدیر شده است موجود نیست .

4. چندین مقاله مروری، سرمقاله و نظریه مشابه با اسامی نویسندگان مختلف منتشر شده باشد.

5. تعدادی از وظایف در لیست شرکت کنندگان کم باشد (برای مثال، هیچ یک از نویسندگان نام برده مسئول تحلیل داده ها یا پیش نویس مقاله نباشد).

6. لیست بسیار بلند یا کوتاه نویسندگان (برای مثال، یک گزارش موردی ساده با تعداد زیادی نویسنده و یا یک آزمایش تصادفی با یک نویسنده).

 

در صورت وجود هر گونه سوال با ما در ارتباط باشید