یکی از خوانندگان با نشریه تماس گرفت تا در مورد مقاله ای که دارای تصاویر دستکاری شده است گزارش دهد. سردبیر قبول کرد که تصویر دستکاری شده است و تلاش کرد تا با نویسنده تماس گیرد اما پاسخی دریافت نکرد. به دنبال تماس های بعدی با نویسندگان همکار و موسسه، مشخص شد که نویسنده اصلی پس ا ...

چاپ مقاله با عکس دست کاری شده – نحوه بازخورد سردبیر

مقاله چاپ شده با عکس و نمودار دستکاری شده

هیچکدام از نویسندگان همکار قادر به تایید چگونگی ساخته شدن تصویر نبودند، اما توضیح دادند که آن تصویر یک عکس قدیمی بود که برای نویسنده اصلی و یا توسط خود او ساخته شده بود، و به این خاطر لوکیشن عکس اصلی یا داده اصلی به علت بسته شدن آزمایشگاه نویسنده اصلی بخاطر بازنشستگی شناخته شده نیست. تصویر مورد نظر همچنین قبلا در یک نشریه در سال 2007 نمایش داده شده بود. دستکاری تصویر برای تاثیر بر نتایج علمی و نتیجه گیری مقاله نمایش داده نشده بود.

 

چاپ مقاله جعلی

سوال برای اعضای انجمن کپ:

  • با فرض بر اینکه نمی توانیم با نویسنده مسئول تماس بگیریم تا ماهیت دستکاری تصویر را تایید کند، واکنش نشان دادن درست است؟ آیا بهتر نیست که در صورتی که هیچ اطلاعاتی در آینده به دست نیامد یک توضیح برای مقاله چاپ کنیم؟

توصیه کپ:

ما توصیه می کنیم از آنجایی که هیچ مدرک محکمی برای دستکاری عکس وجود ندارد، نشان دادن عکس العمل بدون تحقیقات بیشتر کار درستی نیست. پیشنهاد دیگر این است که با نشریه مورد نظر تماس بگیریم، شاید مسئله تکثیر انتشارات یا موضوع کپی رایت در ارتباط با تصویر وجود داشته است. سپس سردبیران می توانند در مورد کنار آمدن با این مسئله با یکدیگر گفتگو کنند. شاید نشریه دیگر نیز داده اصلی را داشته باشد. اگر کپی رایت متعلق به نشریه اول باشد، پس سردبیر باید به دید متفاوتی به این مقاله داشته باشد.

این انجمن قبول دارد که منطقی ترین راه حل منتشر کردن یک توضیح است تا موضوع را توضیح دهد و خوانندگانی که نگران راستی و درستی مجله هستند را از نگرانی برهاند. نظر دیگری که مطرح شد این بود که تصویر را حذف کنند و یک اصلاحیه چاپ کنند.

 

در صورت وجود هر گونه سوال با ما در ارتباط باشید