برای داوری مقالات نیاز است تا داور کلیاتی از مقاله یادداشت نماید و براساس آن کلیات نتیجه گیری نماید. بررسی یک مقاله روند مشخص و قابل پیش بینی ای دارد که باید تمامی داوران با آن آشنا باشند. در مقاله حاضر بخش دوم از توضیحات داوری مقاله نگارش گردیده است. ...

داوری مقاله - بخش دوم

به پایان رساندن خوانش اول

پس از خوانش ابتدایی و استفاده از یادداشت هایتان، شامل هر نقص عمده ای که پیدا کرده اید، دو پاراگراف اول داوری خود را یادداشت کنید – در اولین پاراگراف، راه حل های سوال تحقیق را به طور خلاصه بیان کنید و در دومین پاراگراف سهم کار در حوزه مورد نظر را بنویسید. حتی اگر نشریه یک فرمت نگارش تعیین شده داشته باشد، این نوشته همچنان برای جمع آوری افکارتان به شما کمک می کند.

پاراگراف اول

این پاراگراف باید راه حل سوال اصلی پژوهش و خلاصه ای از اهداف، دستاوردها و نتایج مقاله را شرح دهد. این پاراگراف باید:

  • به سردبیر کمک کند تا متن تحقیق را به خوبی درک کند و تغییراتی در قضاوت شما ایجاد کند.
  • به نویسنده نشان دهد که پیام های کلیدی برای انتقال به خواننده چه پیام هایی هستند، تا بتوانند به هدفی که برای آن برنامه ریزی کرده اند دست پیدا کنند.
  • روی جنبه های موفقیت آمیز مقاله تمرکز کند تا نویسنده کارهایی که خوب انجام داده است را حس کند.

پاراگراف دوم

این پاراگراف باید یک نظر کلی از سهم این تحقیق در حوزه مورد نظر ارائه دهد. پس باید موارد زیر را در نظر بگیرد:

  • آیا بنیاد و اساس مقاله جذاب و مهم است؟
  • آیا روش های استفاده شده مناسب هستند؟
  • آیا داده ها از نتایج پشتیبانی می کنند؟

بعد از نوشتن این دو پاراگراف، شما باید در موقعیتی باشید که تصمیم بگیرید این دست نوشته واقعا ناقص است و باید رد شود یا اگر در اصول و شایستگی ها با دقت خوانده شود، قابلیت انتشار را دارد.

مقاله نویسی و داوری  مقاله

رد مقاله بعد از روخوانی اول

حتی اگر به این نتیجه رسیدید که یک مقاله نقص های جدی دارد، تمام آن را بخوانید. این موضوع خیلی مهم است زیرا ممکن است جنبه های واقعا مثبتی در مقاله پیدا کنید و آن ها را به نویسنده اطلاع دهید. این کار در نوشتن مقالات آتی به نویسندگان کمک می کند.

یک روخوانی کامل این اطمینان را می دهد که مسائل ابتدایی واقعا درست و عادلانه هستند. سپس، قبل از تصمیم به رد مقاله باید فحوای کلام آن را درک کنید. اگر همچنان قصد رد مقاله را دارید، به بخش "وقتی عدم پذیرش را پیشنهاد می کنید" مراجعه کنید.

ادامه در مقاله سوم..

در صورت وجود سوال و یا درخواست همکاری با ما در ارتباط باشید.