اصلاح وابستگی دانشگاهی (افیلیشن) یک نویسنده پس از انتشار امکان پذیر است یا خیر. این سوالیست که انجمن کپ به ...

اصلاح وابستگی دانشگاهی - پس از چاپ مقاله

آیا تغییر وابستگی پس از چاپ امکان پذیر است؟ 

در سال 2015 یک دست نوشته در نشریه ما منتشر شد، و در زمان انتشار، نویسنده آن یکی از اعضای هیئت علمی یک دانشگاه بود. وابستگی نویسنده در مقاله مشخص نشده بود. حالا نویسنده از ما می خواهد که مقاله را  اصلاح کنیم و لیست وابستگی او را در آن وارد کنیم.

سوالاتی برای اعضای انجمن کپ:

  • پیشنهاد انجمن چیست؟

  • آیا نشریه باید افیلیشن نویسنده را پس از انتشار مقاله اصلاح کند؟

وابستگی دانشگاهی مقاله - اصلاح افیلیشن

پیشنهاد:

اصلاح مقاله برای اینکه بتوانیم اطلاعات آن را دقیق نگه داریم امر مهمی است. نویسندگان همیشه اشتباه می کنند. هیچ چیز غیر اخلاقی در فراموش کردن افیلیشن وجود ندارد و اصلاح در این مورد لازم است. خوب است که در هر مقاله افیلیشن نویسنده نیز چاپ شود. این اطلاعات در شناخت منافع متضاد اهمیت دارد.

ممکن است نسخه های مقاله که قبلا دانلود شده اند در دسترس باشند، در این صورت باید یک غلط نامه آنلاین را مستقیما به مقاله لینک کنیم. این اصلاحیه باید حقایق را عنوان کند، که این افیلیشن در نسخه اصلی مقاله وجود نداشته است اما وابستگی علمی نویسنده در آن زمان بوده است. اصلاح مسائل این را ثابت می کند که نشریه کاری را انجام می دهد که باید انجام دهد و مدارک عمومی را دقیق و واضح نگه می دارد.

ممکن است نشریه از نویسندگان بخواهد که یک آی دی ORCID راه اندازی کنند. از این طریق می توانند افیلیشن خود را بروز کنند اما آی دی آن ها ثابت خواهد ماند.

 

در صورت وجود سوال و یا درخواست همکاری با ما در ارتباط باشید.