یکی از سردبیرانی که مقالات ارسال شده را بررسی می نمود، متوجه شد که داوری از نویسندگان درخواست استناد به کا ...

سو استفاده از جایگاه - داور درخواست استنادات چندگانه کار خود را داشت

الگوی رفتاری داور مذکور

سردبیر یک نمونه قدیمی مشابه را که این شخص داوری کرده بود را مورد ملاحظه قرارداد و از سردبیران درخواست کرد که تاریخچه داوری او را مورد بررسی قرار دهند. این کار الگوی رفتاری نویسنده را آشکار کرد، که داور مورد نظر از روی عادت از نویسندگان می خواهد که هنگامی که دست نوشته آن ها را داوری می کند، آن ها نیز به کارهای او استناد کنند، اغلب این درخواست دلیلی منطقی ندارد.

یک تحلیل عمیق تر از فعالیت های این داور نشان داد که او عمدتا درخواست استناد به مقاله های خود و همچنین مقالاتی که به کارهای او استناد کرده اند را دارد.

راهنمای اصول اخلاقی نشر

طبق راهنمای اصول اخلاقی انجمن کپ، داوران باید از این درخواست که به علت بالا رفتن میزام استنادات و میزان دیده شدن کار آن ها منتج میگردد بدون در دست داشتن دلایل علمی و فنی حذر کنند.

سردبیر مسئول این موضوع را با سردبیر اصلی مطرح کرد تا ببیند آیا دلیل منطقی برای این کار وجود داشته است یا خیر. بعد از بررسی مقالات مورد نظر، سردبیر اصلی دلیل علمی برای افزودن این استنادات پیدا نکرد. او سپس نامه ای به آن داور نوشت و از او خواست که در مورد این استنادات توضیح دهد. سردبیران به داور زمان دادند تا پاسخگو باشد، اما هیچ پاسخی دریافت نشد.

داور مورد نظر فقط یک افیلیشن دانشگاهی دارد، اگرچه مشخص شده است که این موسسه در گذشته به محققان پر استناد پیشنهاد می داده است که در ازای گرفتن پول مشخصات موسسه آن ها در تحقیقات بعدی خود وارد کنند. این داور دارای شغل آزاد می باشد که در این صورت تیم سردبیران دسترسی مستقیمی به موسسه ندارد.

ادامه دارد...

 

در صورت وجود هر گونه سوال اعم از داوری و یا ایجاد نشریه با ما در ارتباط باشید.