سرقت ادبی یک امر کاملا نادرست در عرصه علم می باشد که گاها صحوی و عموما عمدی صورت می گیرد. باید در مواقع مواجهه با این مشکلات چه کرد؟ آیا امکان استرداد مقاله وجود دارد؟ آیا باید به کمیته اخلاق نشر مراجعه کرد؟ یا باید یک روند معقول و منطقی برای نشریه خود در مواجهه با این مسائل ا ...

مواجهه با سرقت ادبی - رفتار نشریات در مواجهه با سرقت ادبی

مشکوک به سرقت ادبی

یک نویسنده مقاله ای را برای یک نشریه ارسال می کند. پس از بررسی مشخص می شود که این مقاله 48 درصد با یکی از مقالات منتشر شده توسط نویسنده ای دیگر شباهت دارد. شباهت مقالات در بخش های مقدمه، روش ها و مباحثه بوده است. نویسنده مقاله ارسال شده به مقاله اول استناد نکرده است.

سوالاتی برای انجمن کپ:

  • در این موقعیت باید چه کاری انجام دهیم؟

  • آیا باید مقاله را رد کرده و آن را تحریم کنیم؟

  • آیا بدون دریافت هیچ گونه شفاف سازی از سمت نویسنده، باید با موسسه یا دانشگاه نویسنده تماس بگیریم؟

  • قبل از اینکه مورد را به موسسه یا دانشگاه  گزارش دهیم، چه مدت باید منتظر پاسخ نویسنده بمانیم؟

چاپ مقاله کپی

توصیه:

ما پیشنهاد می کنیم که یکبار دیگر با نویسنده تماس بگیرید و عنوان کنید که در صورت پاسخ ندادن در زمان مشخص شده، سردبیر با موسسه نویسنده تماس می گیرد و از آن ها درخواست می کند که موضوع را پیگیری کنند. سردبیر باید تاریخ دقیق را مشخص کند تا نویسنده تشویق به پاسخگویی شود.

سوال می شود که چند درصد شباهت مسئله ساز است؟ این موضوع به موارد مختلفی از جمله حوزه کاری و سردبیر بستگی دارد. راهنمای تشابه باید به دقت مرور شود، و سردبیران با تجربه به تمام جنبه های مقاله و منابع آن نگاه کرده و سپس در مورد مشابهت آن ها تصمیم گیری کنند.

اگر سردبیر اعتقاد دارد که هیچ نیت بدی از طرف نویسندگان وجود ندارد، یک پیشنهاد آموزشی مناسب خواهد بود، برای مثال، اگر نویسندگان تازه کار باشند. سردبیران می توانند توضیح دهند که چه توقعاتی از متن نویسندگان و بهترین عملکرد در این زمینه دارند. اگرچه، سردبیر در موقعیتی نیست که از نیت نویسنده آگاه باشد و بهتر است این مسئله توسط موسسه حل شود.

تا قبل از این که تعدادی از این سوالات پاسخ داده نشود، نشریه نمی تواند اقدامی در مورد مقاله انجام دهد. انجمن کپ هیچ وقت توصیه نمی کند که نویسندگان را به دلایل قانونی تحریم کنید.

 

به ما بپیوندید

برای هر سوالی از جمله جزئیات چگونگی درخواست عضویت با ما تماس بگیرید.