ارسال مقاله برای 2 یا چند نشریه به طور همزمان کاری غیر علمی و غیر اخلاقیست و در صورت اطلاع هیات تحریریه مطمئنن مقاله مذکور رد شده و عواقب بدی برای نویسنده خواهد داشت. از طرفی داوران مجلات و یا سردبیران باید بدانند که  چگونه با این مساله مواجه گردند. ...

ارسال دوگانه مقاله – ارسال مقاله برای 2 یا چند مجله همزمان

ارسال مقاله به دو مجله

یک مقاله در ماه مارس به نشریه الف ارسال شد. با توجه به سیاست های کاری نشریه، این مقاله در ابتدا در داخل مجله داوری شده و نظرات برای نویسندگان ارسال شد. نویسندگان به نظرات پاسخ دادند اما با تبدیل مقاله به یک گزارش کوتاه موافقت نکردند. یک نامه غیر محترمانه نیز توسط نویسندگان در انتقاد سیاست های نشریه ارسال شد. ما در پاسخ گفتیم که اگر نویسندگان از تصمیمی که نشریه گرفته است راضی نیستند، می توانند مقاله را پس بگیرند.

عدم رعایت قوانین نشریه جهت باز پس گیری مقاله

نویسندگان روند باز پس گیری مقاله را مانند راهنمایی که در سایت قرار گرفته است دنبال نکردند، یعنی برای ما درخواست باز پس گیری به اضافه امضای تمام نویسندگان ارسال نکردند. طبق سیاست های نشریه، کپی رایت هر دست نوشته با نشریه باقی خواهد ماند، مگر اینکه آن دست نوشته به روش اخلاقی و درست پس گرفته شود.

چاپ مقاله در نشریه دوم

نویسندگان مقاله را به نشریه دیگری ارسال کردند و این نشریه فورا مقاله را چاپ کرد. از آنجایی که پرونده این مقاله هنوز در نشریه الف بسته نشده بود، چندین بار به نویسندگان تذکر داده شد. ما می خواستیم اگر نویسندگان دیگر علاقه ای به انتشار مقاله را ندارند آن را از پایگاه داده خود حذف کنیم. نویسندگان پیغام دادند که مقاله در ماه ژوئیه چاپ شده است.

ما در ابتدا به نویسندگان گفتیم که این کار یک کار غیر اخلاقی بوده است و برابر با ارسال دوگانه است و دوباره یک پاسخ بی ادبانه دریافت کردیم. سپس یک نامه برای سردبیر نشریه ای که مقاله در آن چاپ شده بود ارسال کردیم. ظاهرا این نشریه نامه تعهد عدم ارسال دست نوشته به سایر نشریات را از نویسندگان درخواست نکرده است. سردبیر پاسخ خیلی واضحی به ما نداد. ما مدارک ارسال دوگانه را برای او فرستادیم و او در نامه ای دو خطی از ما پرسید که چه کاری باید انجام شود؟ ما پیشنهاد دادیم از آنجایی که کپی رایت مقاله هنوز در اختیار ما است بهتر است این نشریه مقاله را حذف کند تا نویسندگان مقاله را از ما پس بگیرند و سپس مجددا آن را چاپ کنند. اما سردبیر آن نشریه همچنان هیچ اقدامی نکرده است.

قوانین چاپ مقاله

 

سوالاتی برای اعضای انجمن:

  • آیا نباید اقدامی در مورد خطا کاری نویسندگان انجام دهیم؟

  • اگر اقدامی صورت نگیرد، آیا نویسندگان تشویق می شوند که این رفتار غلط را در آینده نیز تکرار کنند؟

  • آیا باید موضوع را از طریق سردبیر نشریه که مرتکب اشتباه شده است اما مسئول اصلی نیست دنبال کنیم؟

پیگیری:

به نظر می رسد که نویسندگان سیاست های نشریه انتخاب شده را دنبال نکردند، اما رفتار آن ها الزاما غیر اخلاقی نیست. سردبیر به انجمن ما گفت که وقتی مقاله ای را برای یک نشریه ارسال می کنیم حق کپی آن نیز به آن نشریه انتقال پیدا می کند. انجمن کپ عنوان کرد اگرچه کپی رایت به نشریه الف تعلق دارد اما این نشریه مقاله و یا نسخه اصلاح شده آن را ندارد، و بنابراین آن ها کپی رایت مقاله را نگه داشته اند که قصد چاپ کردن آن را ندارند. سیستم ارسال مقاله بسیار طاقت فرسا است، و تنبیه نویسندگان برای یک مسئله فنی عادلانه نیست.

اگرچه رفتار نویسندگان غیر محترمانه بود، استفاده از کپی رایت به عنوان دلیلی برای در اختیار گرفتن یک مقاله، منطقی نیست. رفتار آن ها مودبانه نبود اما غیراخلاقی نیز نبود. بهتر است نشریه سیاست های خود را در این موارد کمی تغییر دهد.

 

در صورت وجود سوال و یا درخواست همکاری با ما در ارتباط باشید.