جلوگیری از چاپ مقالات دارای سرقت علمی و یا سرقت ادبی از جمله مهمترین دغدغه های هر مجله و انتشارات می باشد و هر کدام از مجلات بر حسب شرایط خود از خدمات آنتی پلاجیاریزم استفاده می کنند. ...

خدمات جلوگیری از سرقت علمی

شناسایی و جلوگیری از چاپ مقالات دارای سرقت های ادبی و علمی از مهمترین دغدغه مجلات است و مجلات علمی موظف هستند که مقالات ارسال شده برای آنها را از نظر سرقت ادبی چک کنند. چرا که با وجود اینکه اصل کنترل سرقت ادبی از ده ها سال قبل شروع شده است با این وجود گاها برخی از نویسندگان مقالات، زحمت پژوهش و انجام آزمایشات لازم برای ارائه مقاله را به خود نداده و ترجیح می دهند از یافته های دیگران در کارهای خود بدون ارائه رفرنس مربوطه استفاده کنند.

گاها مشاهده شده است که برخی از جملات از خدمات رایگان و یا خارج از عرف آنتی پلاجیاریزم استفاده می کنند اما استفاده از این خدمات برای مجلات معتبر مناسب نمی باشد چرا که این نرم افزارها و سایت ها دارای محدودیت هایی از قبیل:

  • عدم جستجو در تمام متون ناشران حتی در انتشارات برجسته ای مانند الزویر و ...
  • محدودیت جستجو در متون رایگان
  • محدودیت در تعداد لغات
  • عدم وجود جستجوهای تخصصی
  • احتمال سو استفاده از مقالات مورد بررسی با توجه به عدم تعهد ارائه دهندگان و رایگان بودن خدمات
  • عدم ارائه خروجی مناسب برای سردبیران

با توجه به موارد یاد شده توصیه می گردد حتما از خدمات قابل اعتماد آنتی پلاجیاریزم استفاده شود. به عنوان یک توصیه پیشنهاد می شود از خدمات آنتی پلاجیاریزم پنداروب بهره مند شوید تا تفاوت در خروجی ها و همچنین کیفیت خدمات ارائه شده را بصورت کامل مشاهده فرمایید.