کمیته بین الملی اخلاق نشر از سال 1997 در انگلستان آغاز بکار کرد و در حال حاضر با بیش از نه هزار عضو از سردبیران مجلات و تمامی علاقه مندان به انجمنی جهت تبادل نظر بین صاحب نظران و اعضای داخلی مجلات تبدیل شده است. ...

آشنایی با اخلاق نشر

این انجمن با تهیه دستورالعمل های مختلف برای داوران و سردبیران مجلات به معرفی رفتارهای خلاف قانون و نحوه برخورد با هر عمل خارج از قانون می پردازد.

این انجمن همچنین همیشه توصیه هایی در جهت رعایت انصاف و داوری مقالات خارج از هر گونه تعصب به داوران ارائه می کند.

کمیته بین الملی اخلاق نشر (COPE) همچنین نمودارهایی برای داوران و سردبیران ارائه می کند که طبق این نمودارها نحوه برخورد با هرگونه رفتار خارج از قانون را ارائه می کند. جهت دسترسی به کیمته بین الملی اخلاق نشر می توانید از لینک این مجله بازدید کنید.