کمیته بین الملی اخلاق نشر از سال 1997 در انگلستان آغاز بکار کرد و در حال حاضر با بیش از نه هزار عضو از سردبیران مجلات و تمامی علاقه مندان به انجمنی جهت تبادل نظر بین صاحب نظران و اعضای داخلی مجلات تبدیل شده است. ...

آشنایی با اخلاق نشر

کمیته اخلاق انتشار نشریات (cope)

این انجمن با تهیه دستورالعمل های مختلف برای داوران و سردبیران مجلات به معرفی رفتارهای خلاف قانون و نحوه برخورد با هر عمل خارج از قانون می پردازد.

این انجمن همچنین همیشه توصیه هایی در جهت رعایت انصاف و داوری مقالات خارج از هر گونه تعصب به داوران ارائه می کند.

کمیته بین الملی اخلاق نشر (COPE) همچنین نمودارهایی برای داوران و سردبیران ارائه می کند که طبق این نمودارها نحوه برخورد با هرگونه رفتار خارج از قانون را ارائه می کند. جهت دسترسی به کیمته بین الملی اخلاق نشر می توانید از لینک این مجله بازدید کنید.

برخورد با رفتارهای غیر اخلاقی

یکی از وظایف اصلی انجمن آموزشی COPE، کاهش رفتارهای غیر اخلاقی است. می توانیم وقتی مردم در حال انجام کار غیر اخلاقی هستند به آنها بگوییم، و سپس برای جلوگیری از این نوع رفتار به آن ها تعدادی پیشنهاد ارائه دهیم. به این منظور گزارشی نوشته ایم و روی گروهی از نویسندگان امتحان کرده ایم، راهنمایی برای محققان جوان در عرصه نویسندگی، عرصه ای که بسیاری از مردم عقیده دارند یکی از گیج کننده ترین عرصه ها است. اما نوشتن مستند یک چیز است و نوشتن پایان نامه یک چیز دیگر. از این رو ما می توانیم از نظرات استقبال کنیم، مخصوصا نظراتی در مورد اینکه چگونه رفتار خود را تغییر دهیم، پس این گزارش یک مباحثه نیست بلکه یک کاتالیست واقعی برای تغییر است.

به نظر می آید که نویسندگی بسیار راحت و بی دردسر است، اما در اصل اغلب باعث سردرد می شود. وقتی این راهنما را آماده می کردیم، راجع به چندین مورد چیزهایی شنیدیم. در یکی از آن ها، اسم یکی از نویسندگان تازه کار را از فهرست نویسندگان حذف کرده بودند. در مورد دیگر، اسپانسر اصرار داشت که یکی از لیدرها که هیچ نقشی در مطالعه نداشت را وارد کار کند، و نویسنده مقاله مروری متوجه شده بود که نام لیدر را جایگزین نام او کرده اند زیرا در زمان ارسال نسخه نهایی او در مرخصی زایمان بوده است.

فهرست نویسندگان افرادی که کار را انجام داده اند را معرفی می کند و باید افرادی که واقعا در تحقیقات مشارکت داشته اند در این فهرست نام برده شوند.

 

برای هر سوالی از جمله جزئیات چگونگی درخواست عضویت با ما تماس بگیرید.