در حال حاضر می توان به جرات کراس رفرنس را بزرگترین موسسه ارائه دهنده ثبت کد DOI در جهان دانست در این بخش با روند اخذ DOI آشنا خواهیم شد. ...

آشنایی با Cross Reference

موسسه بزرگ کراس رفرنس از سال 2000 و بصورت خصوصی آغاز بکار کرده است. این موسسه در سال گذشته با ثبت بیش از 80 میلیون کد DOI توانست بالاتر از رقبای دیگر به عنوان بزرگترین موسسه ثبت این کد خود را معرفی کند.

کراس رفرنس این امکان را به  پژوهشگران می دهد تا به راحتی از یک مقاله به مقاله دیگر(حتی با وجود تفاوت در مجله و یا انتشارات) سوئیچ شوند. از جمله خدمات دیگر این موسسه می توان خدماتی مانند کراس چک و کراس مارک را نام برد. این خدمات در جهت کنترل اصلات مقاله ارسال شده به مجله و همچنین کنترل به روز بودن یک دستنوشته دیجیتال استفاده می شود.

در حال حاضر اخذ کراس رفرنس برای مجلات ایرانی که از دامنه های داخلی استفاده می کنند با توجه به تحریم های اعمال شده وجود ندارد اما شرکت پنداروب با تیکه بر توان تیم تخصصی خود خدمات اخذ کراس رفرنس را در کمترین زمان و حداقل هزینه و همچنین نادیده گرفته شدن تحریم های کشور انجام می دهد.