لیست مقالات

۰۴
دی
۱۳۹۸
ارسال دوگانه مقاله – ارسال مقاله برای 2 یا چند مجله همزمان
ارسال مقاله برای 2 یا چند نشریه به طور همزمان کاری غیر علمی و غیر اخلاقیست و در صورت اط
۲۴
آذر
۱۳۹۸
مواجهه با سرقت ادبی - رفتار نشریات در مواجهه با سرقت ادبی
سرقت ادبی یک امر کاملا نادرست در عرصه علم می باشد که گاها صحوی و عموما عمدی صورت می گیر
۱۹
آذر
۱۳۹۸
سو استفاده از جایگاه - داور درخواست استنادات چندگانه کار خود را داشت
۱۷
آذر
۱۳۹۸
نمایه ای اس ای – بخش بندی های نشریات Master j List
نشریات نمایه شده در بخش هایی مانند SCI, ESCI و SCIE در صنعت نشر اعتبار بیشتری برای سنجش
۱۶
آذر
۱۳۹۸
چاپ بدون اجازه - نزاع بر سر مقاله چاپ شده
این امر که نویسنده ای بدون اطلاع سایر نویسندگان اقدام به چاپ مقاله نماید کاری اشتباه بو
۱۲
آذر
۱۳۹۸
دزدی مقاله - چاپ مقاله دیگری برای خود
بارها و بارها این مساله اتفاق افتاده است که مقاله شخصی توسط شخص دیگری چاپ گردد. با اینح
۱۱
آذر
۱۳۹۸
اصلاح وابستگی دانشگاهی - پس از چاپ مقاله
۲۵
آبا
۱۳۹۸
داوری کامل - راهنمای اصول اخلاقی برای داوران
داوری کامل (peer review) در هر حالت نقش مهمی در امانت و درستی ثبت کارهای پژوهشی ایفا می
۲۲
آبا
۱۳۹۸
چاپ مقاله تکراری – نشر سالامی چیست؟
بسیاری مواقع بین نویسندگان این اتفاق می افتد که بخشی از مقاله خود را عینا در مقاله دیگر
۱۹
آبا
۱۳۹۸
دستکاری سیستماتیک – چاپ مقاله بی کیفیت
دستکاری سیستماتیک مجموعه روند شکل گرفته توسط شخص یا اشخاص خاطی بوده که تلاش برای دور زد

افیلیشن یا وابستگی دانشگاهی

برخی از دانشجویان و محققین جهت اخذ نمره یا رتبه به نگارش مقاله و چاپ مقاله می پردازند. در دانشگاه ها در مقطع دکتری جهت دفاع از پایان نامه و یا جهت اخذ 2 نمره مقاله پس از انجام پایان نامه در مقطع ارشد نیاز به چاپ مقاله می باشد. با توجه به این منظور که هر دانشگاه برای خود فرمت مشخصی در ترتیب نویسندگان و یا نگارش وابستگی دانشگاهی (آدرس دانشگاهی) دارند باید این مطلب همیشه مد نظر نویسنده قرار گیرد که نگارش افیلیشن خود را مطمئنن طبق خواسته دانشگاه ص ...