لیست خدمات

۲۳
دی
۱۳۹۷
سامانه ی هوشمند ارسال، داوری و انتشار مقالات
پنداروب بر اساس به روزترین و جدیدترین آیین نامه ها و استانداردهای جهانی و بین المللی پا
۲۳
دی
۱۳۹۷
برگزاری سمینارهای آموزشی و کارگاه های تخصصی آنلاین
پنداروب به منظور آموزش کامل کاربران خود اقدام به برگزاری سمینارهای آموزشی و کارگاه های
۲۳
دی
۱۳۹۷
ارائه خدمات بین المللی در سطوح مختلف
پندار وب با همکاری بیش از 10 شرکت معتبر بین المللی اقدام به ارائه خدمات در سطوح بین الم
۲۳
دی
۱۳۹۷
اخذ مجوز مجلات و نشریات علمی از ارگان های معتبر
اخذ مجوز مجلات و نشریات علمی از ارگان های معتبر یکی از مهمترین و بینظیرترین خدمات ارائه
۲۳
دی
۱۳۹۷
نمایه سازی مجلات
پنداروب با برقراری ارتباط مستقیم با معتبرترین نمایه های علمی دنیا در سریعترین زمان ممکن
۲۳
دی
۱۳۹۷
برگزاری سمینارهای آموزشی و کارگاه های تخصصی آنلاین
پنداروب آماده همکاری با ارگانهای دولتی و خصوصی و همچنین دانشگاه ها جهت برگزاری کنفرانس
۲۲
دی
۱۳۹۷
کنفرانسهای خارجی و بین المللی
پنداروب با همکاری بیش از 8 شرکت بزرگ و معتبر بینالمللی توانسته خدمات برگزاری و مدیریت ک
۲۲
دی
۱۳۹۷
کنفرانس داخلی
پنداروب با همکاری دانشگاه‌ها و مراکز علمی کشور توانسته کنفرانسها، سمینارها و کارگا