اخرین خدمات
1: داخلی
2: کنفرانسهای خارجی
3: کنفرانس ها
4: اخذ نمایه های معتبر علمی
5: اخذ مجوز
6: خدمات بین المللی
7: دوره های آموزشی
8: یکپارچه سازی نشریات

لیست فهرست خدمات

۲۳
دی
۱۳۹۷
خدمات نشر مجله
پنداروب بر اساس جدیدترین استاندارد های جهانی موجود برای نشریات الکترونیکی اقدام به 
۲۳
دی
۱۳۹۷
خدمات نشر مجله
پندار وب با سابقه درخشان در زمینه مدیریت و اجرای کنفرانسها و سمینارهای علمی و برگزاری ب
۲۳
دی
۱۳۹۷
خدمات نشر مجله
اخذ نمایه های معتبر منجمله ISI، Scopus، Crossref، Scholar، Doaj و سایر نمایه های بین ال
۲۳
دی
۱۳۹۷
خدمات نشر مجله
 اخذ مجوز مجلات و نشریات از وزارت علوم، وزارت ارشاد، مطبوعات و سایر ارگانهای ذیربط
۲۳
دی
۱۳۹۷
خدمات نشر مجله
۲۳
دی
۱۳۹۷
خدمات نشر مجله
۲۳
دی
۱۳۹۷
خدمات نشر مجله
سید حسن صدوق رئیس دانشگاه شهید بهشتی ایران در جلسه اعضای هیئت رئیسه این دانشگاه اعلام ک
۲۲
دی
۱۳۹۷
خدمات نشر مجله
پندار وب با سابقه درخشان در زمینه مدیریت و اجرای کنفرانسها و سمینارهای علمی و برگزاری ب

افیلیشن یا وابستگی دانشگاهی

برخی از دانشجویان و محققین جهت اخذ نمره یا رتبه به نگارش مقاله و چاپ مقاله می پردازند. در دانشگاه ها در مقطع دکتری جهت دفاع از پایان نامه و یا جهت اخذ 2 نمره مقاله پس از انجام پایان نامه در مقطع ارشد نیاز به چاپ مقاله می باشد. با توجه به این منظور که هر دانشگاه برای خود فرمت مشخصی در ترتیب نویسندگان و یا نگارش وابستگی دانشگاهی (آدرس دانشگاهی) دارند باید این مطلب همیشه مد نظر نویسنده قرار گیرد که نگارش افیلیشن خود را مطمئنن طبق خواسته دانشگاه ص ...
از ما بهترین ها را بخواهید.

یکپارچه سازی نشریات

طراحی، یکپارچه سازی و پیاده سازی نشریات

دوره های آموزشی

برگزاری سمینارهای آموزشی و کارگاه های تخصصی آنلاین