اخذ مجوز مجلات و نشریات از وزارت علوم، وزارت ارشاد، مطبوعات و سایر ارگانهای ذیربط ...

اخذ مجوزهای مجلات و نشریات

اخذ مجوز مجلات و نشریات از وزارت علوم، وزارت ارشاد، مطبوعات و سایر ارگانهای ذیربط

خدمات مرتبط

۱۳۹۷/۱۱/۰۷
شروع یک نشریه تحقیقاتی جدید می تواند فرایند پیچیده ای باشد. تصمیم های بسیاری باید قبل از قبول ارائه و نشر اولین مسئله گرفته شود. منابع موجود در این صفحه می تواند به راهنمایی ویراستاران و هیئت مدیره در طول فرایند انتشار مقالات یاری رساند. در مورد فرایند راه اندازی یک نشریه جدید، اطلاعات زیر را بخوانید: کسب استقلال: مقرراتی برای برنامه ریزی راه اندازی یک شرکت سرمایه گذاری غیر انتفاعی این گزارش از سوی انتشارات تحقیقاتی و حمایت از منابع آموزشی برای کمک به دانشگاه ها، کتابخ ...
فرآیند ایجاد یک نشریه جدید