پندار وب با سابقه درخشان در زمینه مدیریت و اجرای کنفرانسها و سمینارهای علمی و برگزاری بیش از دهها کنفرانس در داخل و خارج از کشور، آماده ارائه کلیه خدمات مربوط به کنفرانسها من‌جمله؛ اخذ مجوز برگزاری از ترجمان‌های مربوطه، طراحی سایت و جذب برد داوری، جذب مقالات علمی، بر ...

برگزاری سمینار و کنفررانس

پندار وب با سابقه درخشان در زمینه مدیریت و اجرای کنفرانسها و سمینارهای علمی و برگزاری بیش از دهها کنفرانس در داخل و خارج از کشور، آماده ارائه کلیه خدمات مربوط به کنفرانسها من‌جمله؛ اخذ مجوز برگزاری از ترجمان‌های مربوطه، طراحی سایت و جذب برد داوری، جذب مقالات علمی، برگزاری فیزیکی کنفرانس، فراهم نمودن کلیه امکاناتپندار وب با سابقه درخشان در زمینه مدیریت و اجرای کنفرانسها و سمینارهای علمی و برگزاری بیش از دهها کنفرانس در داخل و خارج از کشور، آماده ارائه کلیه خدمات مربوط به کنفرانسها من‌جمله؛ اخذ مجوز برگزاری از ترجمان‌های مربوطه، طراحی سایت و جذب برد داوری، جذب مقالات علمی، برگزاری فیزیکی کنفرانس، فراهم نمودن کلیه امکاناتپندار وب با سابقه درخشان در زمینه مدیریت و اجرای کنفرانسها و سمینارهای علمی و برگزاری بیش از دهها کنفرانس در داخل و خارج از کشور، آماده ارائه کلیه خدمات مربوط به کنفرانسها من‌جمله؛ اخذ مجوز برگزاری از ترجمان‌های مربوطه، طراحی سایت و جذب برد داوری، جذب مقالات علمی، برگزاری فیزیکی کنفرانس، فراهم نمودن کلیه امکانات برگزاری می باشد.

خدمات مرتبط

۱۳۹۷/۱۱/۰۷
شروع یک نشریه تحقیقاتی جدید می تواند فرایند پیچیده ای باشد. تصمیم های بسیاری باید قبل از قبول ارائه و نشر اولین مسئله گرفته شود. منابع موجود در این صفحه می تواند به راهنمایی ویراستاران و هیئت مدیره در طول فرایند انتشار مقالات یاری رساند. در مورد فرایند راه اندازی یک نشریه جدید، اطلاعات زیر را بخوانید: کسب استقلال: مقرراتی برای برنامه ریزی راه اندازی یک شرکت سرمایه گذاری غیر انتفاعی این گزارش از سوی انتشارات تحقیقاتی و حمایت از منابع آموزشی برای کمک به دانشگاه ها، کتابخ ...
فرآیند ایجاد یک نشریه جدید