پنداروب بر اساس جدیدترین استاندارد های جهانی موجود برای نشریات الکترونیکی اقدام به طراحی، یکپارچه سازی و پیاده سازی نشریات علمی می نماید. ...

طراحی، یکپارچه سازی و نشریات

پنداروب بر اساس جدیدترین استاندارد های جهانی موجود برای نشریات الکترونیکی اقدام به طراحی، یکپارچه سازی و پیاده سازی نشریات علمی می نماید.

۱۳۹۷/۱۱/۰۷
شروع یک نشریه تحقیقاتی جدید می تواند فرایند پیچیده ای باشد. تصمیم های بسیاری باید قبل از قبول ارائه و نشر اولین مسئله گرفته شود. منابع موجود در این صفحه می تواند به راهنمایی ویراستاران و هیئت مدیره در طول فرایند انتشار مقالات یاری رساند. در مورد فرایند راه اندازی یک نشریه جدید، اطلاعات زیر را بخوانید: کسب استقلال: مقرراتی برای برنامه ریزی راه اندازی یک شرکت سرمایه گذاری غیر انتفاعی این گزارش از سوی انتشارات تحقیقاتی و حمایت از منابع آموزشی برای کمک به دانشگاه ها، کتابخ ...
فرآیند ایجاد یک نشریه جدید