پنداروب با بیش از یک دهه تلاش و بهرهمندی از کادر مجرب علمی و طراحان سایت کارآمد اقدام به ارائه خدمات در زمینه مدیریت نشریات الکترونیکی در سطوح بین المللی نموده است. خدمات جامع و اقتصادی پنداروب، دانشگاهها، مراکز علمی، شرکتهای دانش بنیان و ارگانهای دولتی و غیردولتی را برآن داشت ...

درباره ما

پنداروب با بیش از یک دهه تلاش و بهرهمندی از کادر مجرب علمی و طراحان سایت کارآمد اقدام به ارائه خدمات در زمینه مدیریت نشریات الکترونیکی در سطوح بین المللی نموده است. خدمات جامع و اقتصادی پنداروب، دانشگاهها، مراکز علمی، شرکتهای دانشبنیان و ارگانهای دولتی و غیردولتی را برآن داشته تا با همکاری گسترده، فعالیتهای خود را تا فرای مرزهای بین المللی گسترش دهند و امروزه شاهد این مهم می باشیم که پایگاههای علمی کشور با همکاری پنداروب توانسته اند در سطوح علمی جهان خود را مطرح کرده و پا به پای پایگاهها و مراجع علمی جهان پیش روند. تا به امروز پنداروب توانسته با برقراری ارتباط با مهمترین پایگاههای علمی جهان خدمات نمایه سازی بیش از 40 مجله داخلی را با موفقیت به سرانجام رساند. همچنین پنداروب با همکاری با بیش از 10 شرکت بین المللی فعال در سرتاسر جهان توانسته بیش از 15 مجله خارجی را پشتیبانی کامل نماید. سرآخر می توان گفت پنداروب با ارائه خدمات جامع در زمینه مدیریت نشریات الکترونیکی میتواند مسیر پییشرفت این نشریات را هموار نماید.

شرکت پندار وب اراپه دهنده خدمات اینترنی باید در هر شرایطی هیچ جهاتی را در نظر نگیرد

ایران باید در اینجا مقالات را بیشتر مورد توجع قرار بدهدایران باید در اینجا مقالات را بیشتر مورد توجع قرار بدهدایران باید در اینجا مقالات را بیشتر مورد توجع قرار بدهدایران باید در اینجا مقالات را بیشتر مورد توجع قرار بدهدایران باید در اینجا مقالات را بیشتر مورد توجع ق
آخرین خدمات
1: یکپارچه سازی نشریات
2: دوره های آموزشی
3: خدمات بین المللی
4: اخذ مجوز
5: اخذ نمایه های معتبر علمی
6: کنفرانس ها
7: کنفرانسهای خارجی
8: داخلی
ایران باید در اینجا مقالات را بیشتر مورد توجع قرار بدهدایران باید در اینجا مقالات را بیشتر مورد توجع قرار بدهدایران باید در اینجا مقالات را بیشتر مورد توجع قرار بدهدایران باید در اینجا مقالات را بیشتر مورد توجع قرار بدهدایران باید در اینجا مقالات را بیشتر مورد توجع ق
تاریخ منزجر کننده ایران تاریخ منزجر کننده ایران