کنفرانس ها

برگزاری کنفرانس ها و سمینار های علمی به منظور رشد علمی کشور بسیار ضروری می باشد. پنداروب با درنظر گرفتن این مهم توانسته همایش ها و سمینارهای بسیاری در سطح کشور و همچنین بین الملل برگزار نماید. انجام خدماتی همچون تهیه قالب مشخص برای کنفرانس، اخذ مجوزهای مربوطه از ارگان های ذی ربط، جذب داور، تهیه کلیه امکانات برگزاری همایش و غیره توسط گروه پنداروب صورت می گیرد. در صورت نیاز به کسب اطلاعات بیشتر با ما در ارتباط باشید.