کنفرانس ها

برگزاری کنفرانس ها و سمینار های علمی به منظور رشد علمی کشور بسیار ضروری می باشد. پنداروب با درنظر گرفتن این مهم توانسته همایش ها و سمینارهای بسیاری در سطح کشور و همچنین بین الملل برگزار نماید. انجام خدماتی همچون تهیه قالب مشخص برای کنفرانس، اخذ مجوزهای مربوطه از ارگان های ذی ربط، جذب داور، تهیه کلیه امکانات برگزاری همایش و غیره توسط گروه پنداروب صورت می گیرد. در صورت نیاز به کسب اطلاعات بیشتر با ما در ارتباط باشید.

افیلیشن یا وابستگی دانشگاهی

برخی از دانشجویان و محققین جهت اخذ نمره یا رتبه به نگارش مقاله و چاپ مقاله می پردازند. در دانشگاه ها در مقطع دکتری جهت دفاع از پایان نامه و یا جهت اخذ 2 نمره مقاله پس از انجام پایان نامه در مقطع ارشد نیاز به چاپ مقاله می باشد. با توجه به این منظور که هر دانشگاه برای خود فرمت مشخصی در ترتیب نویسندگان و یا نگارش وابستگی دانشگاهی (آدرس دانشگاهی) دارند باید این مطلب همیشه مد نظر نویسنده قرار گیرد که نگارش افیلیشن خود را مطمئنن طبق خواسته دانشگاه ص ...
از ما بهترین ها را بخواهید.

یکپارچه سازی نشریات

طراحی، یکپارچه سازی و پیاده سازی نشریات

دوره های آموزشی

برگزاری سمینارهای آموزشی و کارگاه های تخصصی آنلاین