خدمات بین المللی

پندار وب با همکاری بیش از 10 شرکت معتبر بین المللی اقدام به ارائه خدمات در سطوح بین المللی می نماید. برخی از این خدمات شامل برگزاری کنفرانس های بین المللی، امکان برگزاری کارگاه های تخصصی در دانشگاه های معتبر بین المللی، جذب داور بین المللی برای حضور در کنفرانس ها و مجلات داخلی و غیره می باشد.

افیلیشن یا وابستگی دانشگاهی

برخی از دانشجویان و محققین جهت اخذ نمره یا رتبه به نگارش مقاله و چاپ مقاله می پردازند. در دانشگاه ها در مقطع دکتری جهت دفاع از پایان نامه و یا جهت اخذ 2 نمره مقاله پس از انجام پایان نامه در مقطع ارشد نیاز به چاپ مقاله می باشد. با توجه به این منظور که هر دانشگاه برای خود فرمت مشخصی در ترتیب نویسندگان و یا نگارش وابستگی دانشگاهی (آدرس دانشگاهی) دارند باید این مطلب همیشه مد نظر نویسنده قرار گیرد که نگارش افیلیشن خود را مطمئنن طبق خواسته دانشگاه ص ...
از ما بهترین ها را بخواهید.

یکپارچه سازی نشریات

طراحی، یکپارچه سازی و پیاده سازی نشریات

دوره های آموزشی

برگزاری سمینارهای آموزشی و کارگاه های تخصصی آنلاین