خدمات بین المللی

پندار وب با همکاری بیش از 10 شرکت معتبر بین المللی اقدام به ارائه خدمات در سطوح بین المللی می نماید. برخی از این خدمات شامل برگزاری کنفرانس های بین المللی، امکان برگزاری کارگاه های تخصصی در دانشگاه های معتبر بین المللی، جذب داور بین المللی برای حضور در کنفرانس ها و مجلات داخلی و غیره می باشد.