یکپارچه سازی نشریات

پنداروب بر اساس به روزترین و جدیدترین آیین نامه ها و استانداردهای جهانی و بین المللی پایگاه های علمی اقدام به طراحی، یکپارچه سازی و پیاده سازی نشریات مینماید. با توجه به بروزرسانی کلیه استانداردهای جهانی مجلات در پایگاه های مهم علمی، کلیه نشریات در سرتاسر جهان به منظور یکپارچه سازی لازم است، فرمت مجله خود را با فرمت علمی ارائه شده توسط پایگاه های معتبر جهانی یکسان نمایند.

افیلیشن یا وابستگی دانشگاهی

برخی از دانشجویان و محققین جهت اخذ نمره یا رتبه به نگارش مقاله و چاپ مقاله می پردازند. در دانشگاه ها در مقطع دکتری جهت دفاع از پایان نامه و یا جهت اخذ 2 نمره مقاله پس از انجام پایان نامه در مقطع ارشد نیاز به چاپ مقاله می باشد. با توجه به این منظور که هر دانشگاه برای خود فرمت مشخصی در ترتیب نویسندگان و یا نگارش وابستگی دانشگاهی (آدرس دانشگاهی) دارند باید این مطلب همیشه مد نظر نویسنده قرار گیرد که نگارش افیلیشن خود را مطمئنن طبق خواسته دانشگاه ص ...
از ما بهترین ها را بخواهید.

یکپارچه سازی نشریات

طراحی، یکپارچه سازی و پیاده سازی نشریات

دوره های آموزشی

برگزاری سمینارهای آموزشی و کارگاه های تخصصی آنلاین